CSSP-E-NEPZENE-2019-0224

A pályázat beszámolója

Egyesületünk népzenei együttese - a tagdíjakon kívül - rendszeres éves bevétellel nem rendelkezik. Ezért, programjaink megvalósítása nagyrészt pályázatfüggő. Így a Csoóri Sándor Alap 2019. évi kiírása számunkra nagyon nagy jelentőséggel bírt. Jelen nyertes pályázatunk nélkül nem tudtuk volna szinten tartani eddigi eredményeinket, arról nem is beszélve, hogy további lehetőségeket is teremtett szakmai fejlődésünkben.

NÉPZENEOKTATÓ ÉS ELŐADÓK TISZTELETDÍJA:

- Támogatásunk segítségével a szakmai fejlődésünket népzeneoktató közreműködésével nagymértékben elősegíthettük. Ehhez tiszteletdíjat és útiköltségtérítést építettünk be a költségvetésbe, továbbá programjaink színvonalának emelése érdekében népzenészek, népzenei csoportok meghívását kezdeményeztük.

- A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek - KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítője rendszerében országos szintű minősítőn is részt vehettünk Egerben, ahol EZÜST fokozatot értünk el. A minősítő és az arra történő felkészülés szakmai fejlődésünket nagy mértékben elősegítette, mivel együttesünk ORSZÁGOS minősítéssel eddig, még nem rendelkezett és egyben az ismertségünket is növelhettük ezzel. Elhatároztuk, hogy a későbbiekben is rendszeresen megmérettetjük szakmai fejlődésünk alakulását további minősítőkön.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK TÁMOGATÁSA:

- Pályázatunk segítségével – a vírushelyzetből fakadó nehézségek ellenére is – nagyon sikeres időszakot valósíthatott meg népzenei együttesünk. Az utazási költségeink támogatásával 26 db fellépést produkálhattunk pályázati időszakunk alatt, s csak az oktatási intézményekkel való terveink módosultak a veszélyhelyzet miatt. A nyári időszakban pedig, amikor már lehetőség volt a diákprogramokra, beköszöntött az iskolai szünidő.

- Magyarországon kívül Erdélyben, Bulgáriában és Törökországban is szerepelhettünk rendezvényeken, fesztiválokon, kulturális és oktatási intézményekben. Ezzel a határon túli magyar kapcsolatainkat is jelentősen bővíthettük.

- A programtervünkben szereplő magyarországi és határon túli magyarok, valamint külföldiek számára szóló fellépéseink utazási távolsága több mint 5.000 km volt, s ebből kb. 1.500 km  utazási költséget számoltunk el jelen pályázatunkból. Ezt különjáratú mikrobusszal és személygépkocsival tudtuk megtenni, a fellépésekhez szükséges ruhák és eszközök szállítását pedig utánfutóval biztosítottuk.

EGYSÉGES FELLÉPÉSI VISELET VÁSÁRLÁSA:

- Fellépéseink színvonalának emelése érdekében – kuruc kori – egységes viselet vásárlását eszközöltük.

ESZKÖZKÉSZLETÜNK BŐVÍTÉSE:

-  Hangszerek és hangosító berendezés beszerzésével fellépéseink színvonalát jelentősen növelhettük. Komplett programjainknál, saját rendezvényeinknél nagy segítséget jelentenek az eszközök, mellyel gazdagabb, szakmailag magasabb szintű eseményeket szervezhetünk.

A Kuruc Hagyományőrző Egyesület Népzenei Együttesének megvalósított programjai, fellépései a pályázati időszakban:

2019.

 • - 08.11. Nagyenyed, Erdély -  Kurucvilág-találkozó
 • - 08.12. Gyulafehérvár, Erdély - Kurucvilág-találkozó
 • - 08.13. Chervena Voda, Bulgária – Találkozó a helyi Chitalista Mozgalom Népzenei Együttesével
 • - 08.16. Rodostó Rákóczi Múzeum (Tekirdag), Törökország – Rákóczi-emlékév népzenével
 • - 08.29. Marmaraereglisi, Törökország – Önkormányzati hivatal ünnepségén való részvétel
 • - 09.14. Törökszentmiklós, Ars Sacra Fesztivál
 • - 10.23. Rákóczifalva - 1956-os ünnepség
 • - 11.04. Rákóczifalva - nemzeti gyásznap
 • - 11.22. Körösfő, Erdély - Kurucvilág-találkozó
 • - 11.23. Nagyenyed - "Kurucok Emlékőrei" program
 • - 11.24. Gyulafehérvár - "Kurucok Emlékőrei" program
2020.

 • - 01.22. Rákóczifalva - Magyar kultúra napja
 • - 06.04. Rákóczifalva - Trianoni megemlékezés
 • - 10.09. Újfehértó - "Emberségből példát, vitézségből formát" program
 • - 10.23. Rákóczifalva - 1956-os ünnepség
 • - 11.04. Rákóczifalva - nemzeti gyásznap
 • - 11.14. Eger - országos népzenei minősítő

2021.

 • 06.26. Balatonakarattya - Rákóczi és Trianoni megemlékezés, koszorúzási ünnepség

Egyéb:

 • Előadások általános iskolai csoportok számára Rákóczifalván az 1956-os emlékhelyünkön (a vírusjárvány miatt, csak részlegesen lehetett megvalósítani)
 • Előadások általános iskolai csoportok számára oktatási intézményekben (a vírusjárvány miatt, csak részlegesen lehetett megvalósítani)

Tervezett saját rendezvényeink:

 • 1956-os megemlékezés – Rákóczifalva, 1956-os emlékhely – 2019. október 23., 2020. október 23.
 • Kurucvilág-találkozó  – Nagyenyed, Gyulafehérvár (a Kuruc Emlékőrei erdélyi szervezettel közösen megvalósítva)

Egyéb célkitűzésünk:

 • Felkészülés további népzenei minősítésre
 • Újabb népzenei minősítés megszerzése

Folyamatos szakmai fejlődésünk, elsősorban a Csoóri Sándor Alap által nyújtott támogatásnak köszönhető. Pályázatunk segítségével hosszútávon fenn tudjuk tartani eredményességünket és újabb lehetőségeket teremthettünk az előrelépéshez. A támogatás nagymértékben elősegítette legfőbb célunkat, az ifjúság aktív bekapcsolódását programjainkba, bár a járványügyi helyzet miatt, ezt csak korlátozott mértékben használhattuk ki. Remélhetőleg, a következő években nagyobb lehetőségünk lesz oktatási intézményekkel történő közös programok megvalósítására.

 • 1. Szakmai fejlődésünket népzeneoktató közreműködésével kívántuk elősegíteni. Ehhez tiszteletdíjat és útiköltségtérítést építettünk be a költségvetésbe.
 • 2. Programjaink színvonalának emelése érdekében népzenészek, népzenei csoportok meghívását is kezdeményeztük. Ehhez is tiszteletdíjat és útiköltségtérítést kalkuláltunk a költségvetésbe.
 • 3. Színvonalas fellépéseinkhez egységes fellépési viseletet készíttettünk.
 • 4. A 27 db-os iskolai ritmuskészlettel az iskolai projektünk megvalósítását és színvonalának emelését valósíthatjuk meg.
 • 5. A további hangszerek és a hangosító berendezés beszerzésével fellépéseink színvonalát jelentősen növelhetjük


FOTÓÖSSZEÁLLÍTÁS IDE KATTINTVA!

TÁMOGATÓ: Csoóri Sándor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma


További pályázat lentebb!

CSSP-NEPZENE-2020-0100

A pályázat beszámolója

Együttesünk programjaink megvalósítása nagyrészt pályázatfüggő. Így a Csoóri Sándor Alap 2020. évi kiírása számunkra nagyon nagy jelentőséggel bírt. Jelen nyertes pályázatunk nélkül csak részben tudtuk volna szinten tartani eddigi eredményeinket. Arról nem is beszélve, hogy a támogatás további lehetőségeket teremtett szakmai fejlődésünkben, a vírusjárvány okozta nehézségek ellenére.

NÉPZENEOKTATÓ ÉS ELŐADÓK TISZTELETDÍJA:

 • Pályázatunknak köszönhetően a szakmai fejlődésünket nagymértékben elősegíthettük a Dan-ton Művészeti Egyesület népzenei közreműködésével, oktatásával. Így az országos minősítőre és a jelentősebb fellépéseinkre történő szakmai felkészülésünk eredményes, a produkciónk sikeres lehetett. A Dan-ton Művészeti Egyesület tevékenységéért 80.000 Ft tiszteletdíjat biztosítottunk. Továbbá, programjaink színvonalának emelése érdekében népzenészek, népzenei csoportok meghívását is kezdeményeztük.
 • A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek - KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítője rendszerében országos szintű minősítőn ismételten részt vettünk, ezúttal  Besenyszögön, ahol ezüst fokozatot értünk el. A minősítő és az arra történő felkészülés szakmai fejlődésünket nagy mértékben elősegítette. Elhatároztuk, hogy - szakmai színvonalunk szinten tartása és fejlődése érdekében -  további minősítőkön a későbbiekben is rendszeresen megmérettetjük magunkat.

ESZKÖZKÉSZLETÜNK BŐVÍTÉSE:

 • Újabb hangszerek vásárlásával (kalimba, vadászkürt és melodica) iskolai projektjeink és fellépéseink színvonalát jelentősen növelhetjük. Komplett programjainknál, saját rendezvényeinknél nagy segítséget jelentenek az eszközök, mellyel gazdagabb, szakmailag magasabb szintű eseményeket szervezhetünk.

EGYSÉGES FELLÉPÉSI VISELET VÁSÁRLÁSA:

 • A csökkentett összegű támogatás következtében az egységes fellépési viseletünk bővítését elhalasztottuk.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK TÁMOGATÁSA:

 • Pályázatunk segítségével – a vírushelyzetből fakadó nehézségek ellenére is – nagyon sikeres időszakot valósíthatott meg népzenei együttesünk. Az utazási költségeink támogatásával 29 db fellépést produkálhattunk pályázati időszakunk alatt, s csak az oktatási intézményekkel való terveink módosultak a veszélyhelyzet okozta korlátozások miatt.
 • Népzenei előadásunkkal Magyarországon kívül a Vajdaságban - Csókán és Szajánban - szerepelhettünk hagyományőrző rendezvényen. Ezzel a határon túli magyar kapcsolatainkat is bővíthettük.
 • A programtervünkben szereplő magyarországi és határon túli fellépéseink utazási távolsága több mint 2.500 km volt, s ebből kb. 1.000 km utazási költséget számoltunk el jelen pályázatunkból. Ezt a szajáni, ecsédi és tengődi programunk előadóinak utaztatására fordítottuk, különjáratú mikrobusszal. A további programok helyszínét személygépkocsival tudtuk megközelíteni, a fellépésekhez szükséges ruhák és eszközök szállítását pedig többnyire utánfutóval biztosítottuk.

Együttesünknek a pályázati időszakban 29 db fellépése volt. A koronavírus-járvány ellenére ez a tervezetthez képest 11 db-bal több. A járványügyi korlátozások miatt eléggé sok, fontos fellépésünk és programunk elmaradt, azonban a pályázati idő meghosszabbításával ezeket pótoltuk, valamint másokkal helyettesítettük az alábbiak szerint.

Megvalósított programjaink, fellépéseink a pályázati időszakban:

2020.

 • - 07.16. Jászkisér – Rákóczi-megemlékezés
 • - 07.23. Gomba, Magfalva, Tápiószentmárton, Monor, Gyömrő – Rákóczi-megemlékezéssorozat
 • - 08.20. Rákóczifalva – Alkotmány ünnepe
 • - 10.24. Rákóczifalva – Trianoni Emlékmű avatása

2021.

 • - 06.04. Rákóczifalva – Nemzeti Összetartozás Napja
 • - 06.19. Besenyszög – Nosztalgia Falunap
 • - 07.02. Csóka (Vajdaság) – Rákóczi-megemlékezés a vajdasági II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Rákóczi Férfikarával közösen
 • - 07.03. Szaján (Vajdaság) – Aratóünnep kulturális műsora a vajdasági Ady Endre Művelődési Egyesület szervezésében
 • - 07.09. Besenyszög – Történelmi, népzenei program táncházzal, táborozó diákok számára
 • - 07.17. Hajós – Hargitai Gasztro Fesztivál
 • - 07.19. Besenyszög – Történelmi, népzenei program táncházzal, táborozó diákok számára
 • - 07.26. Rákóczifalva – Találkozó a vajdasági II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Rákóczi Férfikarának küldöttségével
 • - 07.31. Regéc – Kuruc kori dalcsokor előadása a Regéci Vár Reneszánsz Palotaszárnyának átadási ünnepségén
 • - 08.07. Besenyszög – Hagyományőrző Babranap
 • - 08.14. Törtel – Nemzetőr Tábor
 • - 08.28. Szórópuszta – Elszármazottak találkozója
 • - 09.04. Besenyszög – Országos Népzenei Minősítő
 • - 09.10. Szolnok – Gulyásfesztivál
 • - 09.18. Budapest, Stefánia Palota – Kultúra Lovagja Díjátadó
 • - 09.25. Rákóczifalva – Trianoni könyvbemutató
 • - 09.25. Abony – Tarka téri piac
 • - 10.02. Nagykörű – Nagybefőzés
 • - 10.08. Ecséd – Rákóczi-megemlékezés
 • - 10.20. Tengőd – II. Kárpát-medencei Katonai Hagyományőrző Egyesületek Dalos Találkozója
 • - 10.23. Rákóczifalva - 1956-os toborzó
 • - 11.19. Abonyi Dalok Estje

Egyéb:

 • Előadások általános iskolai csoportok számára Rákóczifalván az 1956-os emlékhelyünkön (a vírusjárvány miatt, csak részlegesen lehetett megvalósítani)
 • Előadások általános iskolai csoportok számára oktatási intézményekben (a vírusjárvány miatt, csak részlegesen lehetett megvalósítani)

Saját rendezvényeink:

 • Trianoni Emlékmű avatása Rákóczifalván az Emlékparkunkban (2020.10.24.)
 • 1956-os toborzó Rákóczifalván az Emlékparkunkban (2021.10.23.)

Egyéb:

 • Felkészülés további népzenei minősítésre
 • Újabb országos népzenei minősítés megszerzése (Besenyszög, 2021.09.04.)

Folyamatos szakmai fejlődésünk a Csoóri Sándor Alap által nyújtott támogatásnak köszönhető. Pályázatunk segítségével hosszútávon fenn tudjuk tartani eredményességünket és újabb lehetőségeket teremthettünk az előrelépésre.

FOTÓÖSSZEÁLLÍTÁS IDE KATTINTVA!

MINŐSÍTÉS IDE KATTINTVA

EGYÉB DOKUMENTUMOK IDE KATTINTVA

TÁMOGATÓ: Csoóri Sándor Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma


Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ